Terapia komórkowa

Terapia komórkowa w ortopedii polega na wykorzystaniu ludzkich komórek do regeneracji uszkodzonych tkanek chrzęstnych lub narządów pacjenta.

Do terapii komórkowej stosuje się komórki chrząstki stawowej – chondrocyty , które posiadają wewnętrzny potencjał regeneracji uszkodzonych tkanek.

Terapia komórkowa składa się z kilku etapów:

  • diagnozy
  • biopsji tkanki
  • hodowli ludzkich komórek
  • przeszczepu wyhodowanych komórek
  • rehabilitacji
terapia komórkowa
terapia komórkowa

Proces ten to zarówno profilaktyka jak i leczenie chorób dzięki zastosowaniu komórek, które zostały wyizolowane, namnożone i poddane obróbce medycznej poza organizmem ludzkim. Wyhodowane w ten sposób komórki są następnie przeszczepiane, aby dzięki procesowi zwrotnego oddziaływania komórkowego, czyli zdolnościom do uwalniania w stałym tempie substancji terapeutycznych, zregenerować ludzką tkankę.

Dzięki zastosowaniu metody terapii komórkowej  możliwa jest odnowa tkanki chrzęstnej oraz kostnej. Prowadzone są badania nad odnową komórek pnia oraz komórek tłuszczowych. Obecnie  możliwa jest hodowla komórek chrząstki (chondrocytów) i kości (osteoblastów)

Zapraszamy na konsultacje do chirurga ortopedy wykonującego operacje w OMED z wykorzystaniem komórek chrząstki stawowej >>

 

 Pobierz informację dla Pacjenta

 

Klinika OMED uczestniczy w Projekcie „Rozwój artroskopowej metody implantacji autologicznych chondrocytów, stosowanej w leczeniu ubytków chrząstki”, Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu IV Inwestycja w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń prac B+R.
Więcej o Projekcie na stronach impomed.com.pl

 

newsy

Badania USG i klinika ortopedyczna w Warszawie

| Realizacja, optymalizacja i wdrożenie strony www : Maxdesign
|